Intervisie

Minimaliseren

Wat is intervisie?


Intervisie is een gestructureerd overleg van een kleine groep mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied in een gelijkwaardige functie. Bij een intervisiebijeenkomst wordt een werkprobleem voorgelegd aan collega’s die actief meedenken en advies geven over de ingebrachte werksituatie.


Wat is het doel van intervisie?


Het op peil houden van de deskundigheid of het verbeteren van het persoonlijk functioneren op het werk.


Wat is de groepsgrootte bij een intervisiebijeenkomst?


6 tot maximaal 8 personen


Welke resultaten kun je met intervisie bereiken?


• leren reflecteren.
• elkaar beter begrijpen en steun geven.
• leren doorvragen naar gedachten en gevoelens.
• vergroten van de eigen vaardigheden.
• het verbeteren van je eigen functioneren in werksituaties.
• gemotiveerder werken.


Voor wie?


• voor bedrijven die een trainer zoeken voor het leiden van hun intervisiebijeenkomsten
• voor bedrijven die zelf leiding willen leren geven aan intervisiebijeenkomsten en de daarvoor benodigde kennis
  en vaardigheden willen aanleren


Hoe werkt het?


In het eerste gesprek bespreken we de wensen, de doelstellingen en de duur van het traject.
Naar aanleiding hiervan wordt een offerte gemaakt.
Copyright © 2021 Voskamp Training en Coaching  |  Privacy & Cookies