Wat kun je verwachten bij een training?

Minimaliseren

Wat zijn de uitgangspunten bij een training?


• Je bent verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
• Je bent bereid actief aan de slag met praktijkgerichte oefeningen gericht op de individuele leerdoelen en het thema van de 
  training.
• Je wordt gestimuleerd om te kijken naar het effect van jouw eigen gedrag , gedragspatroon en handelen.
• Je gaat actief experimenteren en oefenen met het inzetten van nieuw adequater gedrag.
• Je wordt gecoacht en krijgt gerichte feedback op het leerdoel dat jij je hebt gesteld voor de training.
• Veiligheid en vertrouwen vormen de basis van een training, waarbij uitgegaan wordt van de persoonlijke kwaliteiten van
  iedere deelnemer.

Uit welke onderdelen bestaat een training ?


• Oefenen met opdrachten op mentaal, emotioneel en/of fysiek gebied.
• Oefenen met relevante communicatieve vaardigheden.
• Oefenen met praktijksituaties.
• De opdrachten worden gekoppeld aan kleine hoeveelheden verduidelijkende theorie.

Wat is de maximale groepsgrootte?


De trainingen vinden plaats in kleine groepen van acht deelnemers.
De trainer kan op deze manier aandacht hebben voor het persoonlijk leerdoel van elke deelnemer.
Als een groep groter is dan acht deelnemers wordt de groep begeleid door twee trainers.
Het thema van de training wordt, natuurlijk, in onderling overleg bepaald. Aan welke trainingsthema’s kun je denken? Bijvoorbeeld:
• Persoonlijk leiderschap; grenzen stellen en voor je zelf opkomen
• Persoonlijk presenteren ;versterken van je lichaamstaal voor een effectievere persoonlijke presentatie
• Effectiever communiceren; verbeteren van gespreksvaardigheden zoals Luisteren, samenvatten en doorvragen, feedback
  geven en ontvangen.Het voeren van slechtnieuwsgesprekken e.d.

Waar bestaat de Follow-up na een training uit? Wat is het doel?

Individuele coaching om het geleerde in de training  direct toe te passen in de praktijk voor een duurzaam effect.


Hoe werkt het?

In het eerste gesprek bespreken wij de wensen, de doelstellingen en de duur van de training.
Naar aanleiding hiervan wordt een offerte gemaakt.

Copyright © 2021 Voskamp Training en Coaching  |  Privacy & Cookies